Strona główna

Sylwetka

Eseje

Dorobek naukowy
Adres:

  KEMiE
  Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-952 Gdańsk

  tel.: +4858 3472645
  fax.: +4858 3471757

e-mail:
  antowak@pg.gda.pl
IFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I ZAWODOWEJAntoni Nowakowski prof. dr hab. inż.; ur. 6.07.1943 r w Krakowie
    Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej
    Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
żona Anna; córka Joanna


 1. Dane ogólne

  1. Liczba lat pracy w PG      35;

  2. Studia - Wydz. Elektroniki Pol. Warszawska, Inżynieria Bio-medyczna 1967;

  3. Doktorat - Politechnika Gdańska 1973;

  4. Habilitacja - Politechnika Gdańska 1985;

  5. Prof. nadzwyczajny PG od 1991;

  6. Prof. tytularny kwiecień 2000.

 2. Pełnione funkcje na wydziale i uczelni:

  • Kierownik zespołu naukowo-badawczego zagadnień termicznych, 1976 - 1990,

  • Wicedyrektor Instytutu Technologii Elektronicznej, 1981 - 1989,

  • Kierownik Zakładu a następnie Katedry Elektroniki Medycznej i Ekologicznej,

  • Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Gdańskiej, 1990 - 1996,

  • Przewodniczący Komisji d/s Reorganizacji Politechniki Gdańskiej, Statutowej, wiele innych.

 3. Kształcenie

  • Promotorstwo przewodów doktorskich ukończonych - 8, otwartych - 7, w tym 3 kończone w 2002, doktoranci oczekujący na otwarcie przewodów - 3.

  • Liczba dyplomantów wypromowanych - ponad 100.

 4. Zestawienie osiągnięć naukowych

   

  Liczba publikacji

  Rozprawy

  2

  Monografie i rozdziały w książkach

  4

  Artykuły

  43

  Opublikowane referaty

  186

  Podręczniki i skrypty

  2

  Inne publikacje

  7

  Patenty (zgłoszenia pat.)

  6+3

  Opracowania niepublikowane

  36

  Razem

  289


 5. Uczestnictwo w grantach i projektach

  • Kierownik projektów KBN - 11;

  • CPBR 8.3 cel 7.18;

  • prace wdrożone w praktyce (po hab.) - 18;

  • TEMPUS JEP 08122 - koordynator i kontraktor, 1994 - 97;

  • TEMPUS JEP 00956 - koordynator, 1991 - 92;

  • TEMPUS JEP 00732 - lokalny koordynator, 1991 - 95;

  • TEMPUS JEP+ - 3 projekty dotyczące administracji uczelnią - inicjator i nadzór jako prorektor, 1995 - 96;

  • TEMPUS JEP 11550 - "CEMET" ; koordynator i kontraktor, 1996 - 1999.

 6. Nagrody i wyróżnienia

  • Nagrody Ministra Szkolnictwa i Nauki - 4;

  • Nagroda Min. Przemysłu Maszynowego - 1;

  • Złota Odznaka ZNP;

  • Złoty Krzyż Zasługi;

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej;

  • Nagrody:

   • Sekretarza Wydz. IV PAN,

   • Ministra Edukacji Narodowej II stopnia;

   • Rektora Politechniki Gdańskiej

   praktycznie co roku.

  • Medale pamiątkowe:

   • Politechniki Gdańskiej i Wydziału Oceanotechniki PG,

   • Akademii Medycznej w Gdańsku,

   • Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,

   • Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

 7. Działalność organizacyjna

  1. Udział w komitetach PAN i KBN oraz innych Radach Naukowych

   • Zespół KBN d/s Infrastruktury Informatycznej, przewodniczący 1994 - 2000,

   • Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN,

   • PKN CODATA przy Prezydium PAN, wiceprzewodniczący,

   • Rada Naukowa Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego U.W.,

   • Rada Naukowa Biblioteki Narodowej,

   • Rada Użytkowników Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK), przewodniczący,

   • Rada Naukowa TASK,

   • Sekcja Czujników i Przetworników Pomiarowych Kom. Metrologii i Aparatury Naukowej PAN,

   • PTIB, członek Zarządu; PTFM, przewodniczący Oddziału Gdańskiego;

   • PTTS, wiceprezes; SEP; PTETiS,

   • Rady programowe czasopism: TASK Quarterly, PAK, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Biocybernetics and Biomedical Engineering.

  2. Działalność w międzynarodowych organizacjach naukowych

   • delegat Polski do ISTC (V Programu Ramowego Unii Europejskiej);

   • DG XIII - Telematics in Healthcare - expert (1997, 1998 - IV FP; 1999 - V FP),

   • TEMPUS - ekspert, ESMU.

  3. Udział w organizacji konferencji naukowych (przewodniczący komitetu)

   • Miernictwo Elementów Półprzewodnikowych i Układów Scalonych - 1988r.,

   • Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna - 1992r.,

   • Strategic Management of Universities, 1993,

   • Czujniki w Ochronie Środowiska - 1994r., 1996,

   • Wybrane Problemy Diagnostyki Medycznej, 1995,

   • Bazy Danych dla Nauki - INFOBAZY'97, 1997, 1999, 2002,

   • COE'98 - Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, 1998, COE 2000;

   • Workshopy zagraniczne - TEMPUS JEP 08122 i 11550 - 6;

   • Bioimpedance, Tallin, 1999; XII ICEBI - 2004.

   członek komitetów naukowych ponad 40 innych konferencji zagranicznych i krajowych.

  4. Przykładowa inna działalność:

   • zorganizowanie od podstaw Katedry Elektroniki Medycznej i Ekologicznej,

   • zorganizowanie od podstaw centrum superkomputerowo-sieciowego TASK,

   • recenzowanie grantów KBN (ponad 100),

   • ekspertyzy NIK w zakresie elektronicznej aparatury medycznej,

   • członek rad konsorcjów szeregu projektów zamawianych, wiele innych.

Do góry